Dołącz do mnie

[insert_php]
if (count($_POST))
{
////////// USTAWIENIA //////////
$email = ‚andrzem@interia.pl’; // Adres e-mail adresata
$subject = ‚temat’; // Temat listu
$message = ‚Dziękujemy za wysłanie formularza’; // Komunikat
$error = ‚Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza’; // Komunikat błędu
$charset = ‚iso-8859-2’; // Strona kodowa
//////////////////////////////

$head =
„MIME-Version: 1.0\r\n” .
„Content-Type: text/plain; charset=$charset\r\n” .
„Content-Transfer-Encoding: 8bit”;
$body = ”;
foreach ($_POST as $name => $value)
{
if (is_array($value))
{
for ($i = 0; $i < count($value); $i++)
{
$body .= „$name=” . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value[$i]) : $value[$i]) . „\r\n”;
}
}
else $body .= „$name=” . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value) : $value) . „\r\n”;
}
echo mail($email, „=?$charset?B?” . base64_encode($subject) . „?=”, $body, $head) ? $message : $error;
}
else
{

 


Opis pola
Opis pola

}
[/insert_php]